INVESTERINGS CROWDFUNDING I DANMARK

Af Søren Stenderup, Founder & CEO -Crowdinvest

Crowdfunding – og især investeringscrowdfunding – breder sig med stor succes i udlandet, hvor det nu f.eks. i UK står for 15% af al seed-finansiering. 

I Danmark halter vi desværre langt bagefter. Gennem erfaringer som bestyrelsesmedlem i Dansk Crowdfunding Forening og møder med talrige opstarts- og vækstvirksomheder kan jeg bl.a se at en af årsagerne er, at der er behov for viden. Både hos kapitalsøgende virksomheder, investorer men også hos rådgivere indenfor området.  

 Derfor har jeg skrevet bogen ”Investeringscrowdfunding i Danmark” Du kan kvit og frit downloade beta-udgaven HER:

Hvilke emner i bogen er relevant for mig?

Palette

HVAD ER CROWDFUNDING?

En struktureret proces, som er etableret med henblik på at fremskaffe kapital fra en stor gruppe individuelle investorer...  

Gear

SÅDAN FUNGERER CROWDFUNDING

I princippet kan alt crowdfundes. Men de fleste der giver afkald på deres penge forventer at få noget igen. Og det er uanset om der er tale om en donation eller reward, en investering i form af aktier/obligationer eller udlån via P2P modellen.

Monitor

REGULERING AF CROWDFUNDING

Typisk kommer Fin-tech aktørerne fra helt andre brancher, og er dermed ikke på forhånd ikke begrænset af finansiel lovgivning, branchenormer og vanetænkning...

Pen and paper

TÆNK SOM EN INVESTOR

For at maksimere sandsynligheden for succes i forbindelse med kapitalrejsning er virksomheden nødt til at forstå hvorledes investorer og andre kapitalkilder som eksempelvis banker tænker.

mobile devices

CROWDFUNDING PLATFORME

I Danmark er der primo 2017 følgende større platforme: Booomerang, Crowdinvest.dk, Lendino, Flex Funding, Caremarker, Invesdor, Better Rates, Brickshare og COOP.

wrenches

SÅDAN GENNEMFØRES EN VELLYKKET CROWDFUNDING KAMPAGNE

Typisk skal minimum 30% af det ønskede beløb rejses indenfor 2 uger... 

“Iværksættere der lærer at tænke som investorer opnår dén indsigt, der sikrer stærke og relevante pitches og dermed langt større sandsynlighed for at få tilført kapital"

Søren Stenderup - Forfatter

Crowdfunding – og især investerings crowdfunding

 – bliver på verdensplan anset af flere og flere som en af de vigtige løsningsmodeller til finansiering af opstarts- og vækstvirksomheder. 

Fra at være et stort set ukendt begreb for bare få år siden, ser vi nu internationalt en veritabel flodbølge af tweets, chats, blogs, artikler, bøger og nyheder i alle medier om, hvordan entreprenører kan få adgang til den nødvendige kapital via investerings crowdfunding – og hvad der er lige så vigtigt – får verificeret bæredygtigheden af deres koncept. 


På Skagen fondenes årsmøde i januar 2017,

 udtalte Margrete Vestager, EU-komissær for kunkurrence og årets dansker i 2016, bl.a. 

”... crowdfunding og alternativ finansiering er vigtigt for at løse finansieringsproblemerne for små og mellemstore virksomheder!”  

Regulering af crowdfunding i hele EU er da også sat på EU-kommissionens arbejdsprogram for 2018.

I Danmark har Finanstilsynet udgivet en vejledning i efteråret 2013 og dette blev fulgt op med rapporten ”Crowdfunding i Danmark” fra Erhvervs-og Vækstministeriet i maj 2015. 

Konklusionen i begge publikationer er, at investerings crowdfunding kan rummes indenfor den eksisterende lovgivning – og dermed underlagt samme betingelser som enhver anden form for udstedelse, handel og formidling af værdipapirer. Dermed har alle former for crowdfunding i Danmark – fra et regulatorisk perspektiv – betingelser der er blandt de bedste i Europa. Det gælder både på hjemmemarkedet, men også for at ekspandere ud i Europa. 

Et ord fra forfatteren:

“Det er mit mål, at denne E-bog skal blive et crowdsourcing projekt. Med udgivelsen af bogen er rammerne skabt, men jeg opfordrer alle til at komme med forslag til områder, der skal afdækkes eller yderligere udbygges. Du er velkommen til at skrive til mig på bog@fundingpilot.dk med forslag og kommentarer. På denne måde vil bogen blive et dynamisk værk, som jeg løbende vil opdatere. ”Investerings crowdfunding har som begreb udfordret lovgiverne, der skal forholde sig til en ny model for finansiering. Og i lovgivningsarbejdet skal der være en balanceret afvejning - dels af hensynet til beskyttelse af investorerne og dels af hensynet til omkostningseffektiv og hurtig kapitalrejsning for virksomhederne.